KONSTRUIRANJE I PROIZVODNJA STROJEVA

Modernizacija proizvodnog procesa

Tvrtka Kopack započela je provedbu EU projekta: „Modernizacija proizvodnog procesa.

Na dan 02. studenog 2016. godine tvrtka Kopack d.o.o. započela je s provedbom projekta “Modernizacija proizvodnog procesa“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kao posljedica provedbe projekta “Modernizacija proizvodnog procesa“ Kopack će pridonijeti smanjenju nezaposlenosti u područjima s razvojnim posebnostima, osigurati očuvanje postojećih radnih mjesta, povećati profitabilnost poduzeća te povećati konkurentnost MSP-a na tim područjima.

Osnovni podaci o projektu:
Naziv projekta: Modernizacije proizvodnog procesa
Trajanje: 02. studenog 2016.- 02. svibanj 2018. Vrijednost projekta: 1.524.398,56 HRK EU sufinanciranje: 541.133,48 HRK
Korisnik: Kopack d.o.o. Opći cilj: Povećanje profitabilnosti poduzeća, širenje tržišta i očuvanje postojećih, te stvaranje novih radnih mjesta. Kontakt osoba: Željko Kovač
Specifični ciljevi:
• Osigurana mogućnost diversifikacije proizvodnje
• Prošireni kapaciteti proizvodnje i zadovoljena postojeća potražnja
• Povećani prihodi poduzeća
• Racionalizirani troškovi proizvodnje
• Osigurana kvaliteta proizvedenih strojeva
• Povećana fleksibilnost poduzeća
• Olakšan transport strojnih dijelova unutar pogona poduzeća
• Zadovoljni zaposlenici

www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779