KONSTRUIRANJE I PROIZVODNJA STROJEVA

Adresa

Uprava

Nova Cesta 181a, 10 000 Zagreb

Proizvodnja

Posavska 8, 10372 Novaki Oborovski

Telefon

Uprava

+385 1 6191 810 ili +385 1 6191 812

Proizvodnja

+385 1 7792 685

KONTAKTIRAJTE NAS

Adresa

Kopack d.o.o.
Nova Cesta 181a, 10 000 Zagreb

Telefon

+385 1 6191 810 ili +385 1 6191 812

Mobitel

+385 99 315 6850

FAX

+385 1 6191 653

E-mail

info@kopack.hr

GENERALNI DIREKTOR

Milan Kovač, dipl.ing.stroj.
Mob.+385 98 233 960<
E-mail: milan@kopack.hr

DIREKTOR PROIZVODNJE

Zvonko Kolezarić, dipl.ing.stroj.
Mob.+385 98 741 800<
E-mail: zvonko@kopack.hr

RAČUNOVODSTVO

Mira Kovač
Mob.+385 98 1654 522<
E-mail: mira@kopack.hr

KONSTRUKTOR

Željko Kovač, dipl.ing.prom.
Mob.+385 99 315 6850<
E-mail: zeljko@kopack.hr

Konstruktor


KAKO DO NAS?