KONSTRUIRANJE I PROIZVODNJA STROJEVA

Uređaj za preuzimanje kutija 400 g

Uređaj služi za preuzimanje grupe napunjenih kutija od 4 komada, njihovo zakretanje i pojedinačno prebacivanje na transportnu traku. Nakon određenog broja ciklusa koračni motori se ponovno pozicioniraju na početni položaj tako da se eliminiraju moguće sakupljene greške.