KONSTRUIRANJE I PROIZVODNJA STROJEVA

Transport bočica LTB 08

Linija za transport bočica koristi se za vađenje bočica iz stroja za oblikovanje bočica, kontrolu visine bočica, stavljanje kiseline prema potrebi i prebacivanje bočica na ulaznu traku peći. Sastoji se od dva sklopa koji su međusobno povezani transportnom trakom. Stroj se automatski zaustavlja kada nestane bočica na ulazu i također sam počinje s radom kada stroj za izradu bočica počne s radom.


Brzina rada stroja:28 bočica/min