KONSTRUIRANJE I PROIZVODNJA STROJEVA

Separator kontaktnih kuglica SKV 07

Uređaj služi za odvajanje kontaktnih kuglica od kondenzatora/varistora. Odvajanje se odvija u dvije faze. U prvoj fazi se gravitacijski odvajaju kuglice kotrljanjem po kosoj traci na dvije kaskade. Veći dio kuglica se odvoji na prvoj traci. Nakon toga mješavina pada na drugu traku gdje se dodatno odvoji dio kuglica. U drugoj fazi je odvajanje kuglica elektromagnetom, gdje elektromagnet pokupi preostale kuglice.