KONSTRUIRANJE I PROIZVODNJA STROJEVA

Sastavljanje PSK

PSK automat služi za sastavljanje spojnog priključka i bimetala, njihovo zavarivanje te uvijanje vijka za podešavanje. Sve udaljenosti se kontroliraju mjernim letvama, a strojem upravlja Siemensov Symatic. Statistika proizvodnje, kao što su broj gotovih komada, broj ispravnih komada, izvršena mjerenja, prikazana je na monitoru brojčano i grafički. Stroj je povezan u postojeću računalnu mrežu poduzeća tako da se u bilo koje vrijeme mogu vidjeti svi podaci o proizvodnji. Postoje dvije vrste alarma. Alarmi upozorenja kada nema dovoljno spojnih priključaka ili bimetala i alarmi koji zaustavljaju stroj u slučaju neizvršavanja neke operacije ili kontinuirane greške na nekoj operaciji. Kada su elementi zavareni kontrolira se razmak između njih. Ako je razmak dobar sljedeća operacija je uvijanje vijaka koje se vrši u dvije faze. U prvoj fazi vijak se grubo uvija pneumatskim uvijačem, dok se fino odvijanje vrši servomotorom pri čemu se također mjeri moment odvijanja. Stroj radi samostalno uz nadzor i dopunjavanje vibrododavača spojnim priključcima, bimetalima i vijcima.


Brzina rada stroja:25 kom/min