KONSTRUIRANJE I PROIZVODNJA STROJEVA

Rezanje napolitanki s brojačem plata RNV-2000

Stroj za rezanje napolitanki namijenjen je konditorskoj industriji, a služi za rezanje jedne ili više gotovih plata napolitanki u konačne oblike i veličine prema potrebama tehnološkog procesa i prema želji korisnika. Kod rezanja više plata istovremeno, broj plata se podešava na brojaču. U sklopu rezalice nalazi se i transportna traka koja doprema plate napolitanki kao i uređaj za brojanje plata i slaganje blokova. Uređaj za brojanje i slaganje blokova kao i transporter opremljeni su fotoćelijama i elektro-pneumatskim elementima tako da se proces rezanja i slaganja odvija potpuno automatski. Za rad stroja potrebno je osigurati priključak stlačenog zraka tlaka 6 bara i električni priključak 380 V ; 50 Hz. Upravljanje strojem riješeno je kontrolerom koji omogućava povezivanje stroja u liniju ili pojedinačni rad. Rad na stroju sastoji se od nadzora, ako je stroj u liniji, ili na ulaganje plata, ako je stroj u pojedinačnom, odnosno neovisnom radu. Za posluživanje stroja potreban je jedan radnik.


Brzina rada stroja:25 izrezanih plata/min