KONSTRUIRANJE I PROIZVODNJA STROJEVA

Punjenje griotta u kutije (APG-1)

Stroj APG-1 služi za punjenje griotta u plastične uloške 4 x 4 i ulaganje punih uložaka u kartonska dna. U sklopu stroja nalaze se kamera i PC koji provjeravaju pravilnost položaja griotta prije ulaska u razdjeljivač i, prema potrebi, izbacuju krivo orijentirane griotte. Strojem se upravlja pomoću upravljačke jedinice. Griotte se s dolazne trake vakuumskom glavom prebacuju u plastične uloške.


Brzina rada stroja:320 griota/min