KONSTRUIRANJE I PROIZVODNJA STROJEVA

Pranje elemenata SPE 08

Stroj za pranje elemenata SPE-08 koristi se za pranje i odvajanje međusobno izmiješanih stožaca i prizmatičnih elektroelemenata. Nakon zaobljavanja rubova sadržaj posude se istrese u bubanj stroja, te se ispiranjem pod mlazom vode i zakretanjem skida prljavština. Na dnu bubnja nalazi se sito koje propušta elektroelemente, a zadržava stošce. Sito se vadi iz bubnja i sadržaj istresa u posudu, dok se elementi istresaju na transportnu traku i odvode u drugu kutiju. Broj ciklusa zajedničkog pranja kao i ispiranja samih elemenata može se mijenjati. Također je moguće prati same elemente bez stožaca. Stroj se automatski zaustavlja kada je ciklus gotov.