KONSTRUIRANJE I PROIZVODNJA STROJEVA

Linija Jadro napolitanka

Linija služi za transport i pripremu paketa od 2/4 manja bloka napolitanki za celofaniranje u oslikanu foliju. Elektronički dio za upravljanje sadrži elemente za transport i slaganje pojedinih blokova te sinkronizaciju linije s celofanirkom. Moguće je odabrati automatski način rada čime se plate naizmjence šalju na jednu i drugu transportnu traku ili se može odabrati rad samo jedne ili samo druge trake. Ako, za vrijeme automatskog rada, dođe do zastoja na jednoj transportnoj traci, napolitanke se automatski prebacuju na drugu. Na završetku linije nalaze se dvije celofanirke koje omataju pakete u celofan (polipropilen); jedna celofanira po dva paketa (450g), a druga po četiri (900g).


Brzina rada stroja:30 paketa/min