KONSTRUIRANJE I PROIZVODNJA STROJEVA

Linija bajadera

Linija se sastoji od transportnog sustava, strojeva za punjenje bajadera u uloške i strojeva za ulaganje punih uložaka u kartonska dna. Omotane bajadere dolaze na razdjeljivače i, nakon toga, transportnim sustavom do samih strojeva za punjenje bajadera u uloške. Dva stroja imaju mogućnost punjenja jednog uloška od 500 g ili dva uloška od 200 g. Treći stroj puni uloške od 300 g, a četvrti kutije od 900 g. Glave za punjenje bajadera vakuumski podižu bajadere i stavljaju ih u uloške formirajući se prema obliku uloška. Radnik stavlja uloške na transportnu stazu, a stroj ih doprema na mjesto punjenja. Tu ih automatska glava puni bajaderama, a transportna traka doprema do mjesta ulaganja u kartonska dna. Kartonska se dna nalaze u spremniku, gdje čekaju da se u njih, jedan po jedan, ubace ulošci. Na napunjena se dna stavljaju deklaracija i poklopac. Gotove kutije sada idu na stroj za celofaniranje.


Brzina rada stroja:850 bajadera/min