KONSTRUIRANJE I PROIZVODNJA STROJEVA

Klimaoprema NG Linija za proizvodnju panela za čiste sobe

Namjena linije je proizvodnja panela za čiste sobe te njihovo paletiziranje pomoću robota nakon čega su paneli spremni za utovar. Linija se sastoji od rezanja lima, njegovog okretanja na ispravnu stranu, savijanja rubova lima, nanošenja ljepila na lim, ulaganja izolacije i pregrada, spajanja dva lima u jedan panel, transport u jednu od četiri preše, preuzimanje iz preša i transport do robota te paletiziranje na paletu robotom do visine od 2,1m.


Brzina rada stroja:30 panela / minuti