KONSTRUIRANJE I PROIZVODNJA STROJEVA

Depaletizator

Depaletizator služi za pražnjenje i punjenje pojedinačnih paleta. Nakon što viljuškar uloži određeni broj paleta u depaletizator (najviše 15), one se po potrebi mogu pojedinačno prazniti ili puniti. Pražnjenje paleta Prekidač načina rada okrenemo u položaj PRAZNI. Ako je zelena lampica upaljena, uređaj je spreman i možemo pritisnuti tipku START. Donja se paleta oslobodi i uređaj čeka deset sekundi u gornjem položaju. Za to se vrijeme paleta prazni, a ostale se spuštaju na pod. Kada se zelena lampica upali, uređaj je spreman za novo pražnjenje. Punjenje paleta Prekidač načina rada okrenemo u položaj PUNI. Ako je zelena lampica upaljena, uređaj je spreman i možemo pritisnuti tipku START. Sve se palete podignu i može se umetnuti nova. Nakon što se paleta uloži na mjesto, pritiskom tipke START preostale se palete spuste na nju. Kada se zelena lampica upali, uređaj je spreman za novo punjenje.