Kopack d.o.o. - Konstruiranje i proizvodnja strojeva
Kopack d.o.o. - ISO 9001
Kopack d.o.o., Nova cesta 181a, Zagreb, Croatia

Ostali strojevi-Pranje elemenata SPE 08

Pranje elemenata SPE 08
Stroj za pranje elemenata SPE-08 koristi se za pranje i odvajanje međusobno izmiješanih stožaca i prizmatičnih elektroelemenata. Nakon zaobljavanja rubova sadržaj posude se istrese u bubanj stroja, te se ispiranjem pod mlazom vode i zakretanjem skida prljavština. Na dnu bubnja nalazi se sito koje propušta elektroelemente, a zadržava stošce. Sito se vadi iz bubnja i sadržaj istresa u posudu, dok se elementi istresaju na transportnu traku i odvode u drugu kutiju. Broj ciklusa zajedničkog pranja kao i ispiranja samih elemenata može se mijenjati. Također je moguće prati same elemente bez stožaca. Stroj se automatski zaustavlja kada je ciklus gotov.

Tehnički podaci

Dimenzije stroja: 2550 x 1150 x 1950 mm
Masa stroja: 450 kg
Brzina rada stroja:
Električni priključak: 220 V/50 Hz
Stlačeni zrak: 6 bara
Potrošnja stlačenog zraka: 250-300 Nl/min
Snaga stroja: 0,7 kW

Galerija

Video clip

This text will be replaced

Novosti

» Sve novosti
lupusart.net