Kopack d.o.o. - Konstruiranje i proizvodnja strojeva
Kopack d.o.o. - ISO 9001
Kopack d.o.o., Nova cesta 181a, Zagreb, Croatia

Ostali strojevi-Depaletizator

Depaletizator
Depaletizator služi za pražnjenje i punjenje pojedinačnih paleta. Nakon što viljuškar uloži određeni broj paleta u depaletizator (najviše 15), one se po potrebi mogu pojedinačno prazniti ili puniti.

Pražnjenje paleta
Prekidač načina rada okrenemo u položaj PRAZNI. Ako je zelena lampica upaljena, uređaj je spreman i možemo pritisnuti tipku START. Donja se paleta oslobodi i uređaj čeka deset sekundi u gornjem položaju. Za to se vrijeme paleta prazni, a ostale se spuštaju na pod. Kada se zelena lampica upali, uređaj je spreman za novo pražnjenje.

Punjenje paleta
Prekidač načina rada okrenemo u položaj PUNI. Ako je zelena lampica upaljena, uređaj je spreman i možemo pritisnuti tipku START. Sve se palete podignu i može se umetnuti nova. Nakon što se paleta uloži na mjesto, pritiskom tipke START preostale se palete spuste na nju. Kada se zelena lampica upali, uređaj je spreman za novo punjenje.
 

Tehnički podaci

Dimenzije stroja: 1990 x 1400 x 1526 mm
Masa stroja: 450 kg
Brzina rada stroja:
Električni priključak: 220 V/50 Hz
Stlačeni zrak: 6 bara
Potrošnja stlačenog zraka:
Snaga stroja: 0,3 kW

Galerija

Video clip

This text will be replaced

Novosti

» Sve novosti
lupusart.net