Kopack d.o.o. - Konstruiranje i proizvodnja strojeva
Kopack d.o.o. - ISO 9001
Kopack d.o.o., Nova cesta 181a, Zagreb, Croatia

Ostali strojevi

 • Tokarenje kabelskih stopica TKS 1000
  Naziv stroja: Tokarenje kabelskih stopica TKS 1000
  Gabariti: 1750 x 1710 x 1680 mm
  Naručitelj: Metal Product d.o.o.
  Opis:  Stroj TKS 1000 je namijenjen za dvostranu obradu kabelskih stopica tokarenjem ili bušenjem. Stopice se izrađuju od cijevi različitih materijala, a mogu biti i različitih...»više
 • Separator kontaktnih kuglica SKV 07
  Naziv stroja: Separator kontaktnih kuglica SKV 07
  Gabariti: 1900 x 1250 x 1180 mm
  Naručitelj: Selk d.d.
  Opis: Uređaj služi za odvajanje kontaktnih kuglica od kondenzatora/varistora. Odvajanje se odvija u dvije faze. U prvoj fazi se gravitacijski odvajaju kuglice kotrljanjem po kosoj traci...»više
 • Transport bočica LTB 08
  Naziv stroja: Transport bočica LTB 08
  Gabariti: 5000x 1700 x 2050 mm
  Naručitelj: Piramida d.d.
  Opis: Linija za transport bočica koristi se za vađenje bočica iz stroja za oblikovanje bočica, kontrolu visine bočica, stavljanje kiseline prema potrebi i prebacivanje bočica na ulaznu...»više
 • Sastavljanje krivulja USK
  Naziv stroja: Sastavljanje krivulja USK
  Gabariti: 1880 x 1400 x 1910 mm
  Naručitelj: Elektro-kontakt d.d.
  Opis: USK automat služi za sastavljanje kovane osovine i krivulje. Sastavni elementi se rotacionim i linearnim vibratorima dovode do okretnog stola. Krivulja se prvo orijentira i stavlja...»više
 • Sastavljanje PSK
  Naziv stroja: Sastavljanje PSK
  Gabariti: 2300 x 1850 x 1910 mm
  Naručitelj: Elektro-kontakt d.d.
  Opis: PSK automat služi za sastavljanje spojnog priključka i bimetala, njihovo zavarivanje te uvijanje vijka za podešavanje. Sve udaljenosti se kontroliraju mjernim letvama, a strojem...»više

Novosti

» Sve novosti
lupusart.net